It-Tlieta, 31 ta’ Marzu 2009

Jean Genet (1910 - 1986) Kittieb Franċiż u Poeżija/Film: Un Chant d'Amour - Għanja ta' Imħabba (1950)


Jean Genet
, (imwieled id-19 ta’ Diċembru 1910, miet il-15 ta’ April 1986) kien rumanzier, drammaturgu, poeta, esejist u attivist politiku prominenti u kontroversjali Franċiż. Iben ta’ prostituta fqira, meta kien zgħir kien vagabond u ġieli nqabad jisraq, iżda mbagħad beda jikteb. Ix-xogħlijiet prinċipali tiegħu jinkludu r-rumanzi famużi tiegħu Querelle ta’ Brest, Il-Ġurnal ta’ Ħalliel, Il-Madonna tal-Fjuri u l-plejs Il-Gallarija, Is-Suwed, Il-Qaddejja u l-Iskrins.

Poeżija ta’ Jean Genet:Għanja ta’ Imħabba

Lil Lucien Sénémaud

Ja ragħaj, inżel mis-smewwiet fejn jorqdu l-ħrief tiegħek,
(sħun ma’ sidrek, ja xitwa sbejħa, jien neħilsek)
Taħt nifsi anke jekk is-sess tiegħek tas-silġ
Id-Dija tal-Għodwa tneħħilu d-djugħfija.

Tgħid ninħabbu hekk kif tkun tiela’ x-xemx?
L-għanjiet tagħhom għadhom rieqda fi griżmejn ir-rgħajja,
Mel’ejja niftħu l-purtieri tagħna fuq dal-monument tal-irħam,
Wiċċek niedi u stordut bin-nagħas tal-għodwa.

Iva l-ħlewwa tiegħek tifxilni u ndawwar ħarsti
Lejn il-bastiment imsaħħaħ mill-għerusija tal-gżejjer
u tal-għaxija. Virga għolja! Insult diffiċli,
ja Kontinent iswed tiegħi, libsa ta’ luttu kbir tiegħi!

http://www.youtube.com/watch?v=r_vL-t12S1QInżel iktar 'l isfel għat-tieni parti.

Un Chant d’Amour

A Lucien Sénémaud

BERGER descends du ciel où dorment tes brebis!
(Au duvet d'un berger bel Hiver je te livre)
Sous mon haleine encore si ton sexe est de givre
Aurore le défait de ce fragile habit.

Est-il question d'aimer au lever du soleil?
Leurs chants dorment encore dans le gosier des pâtres.
Ecartons nos rideaux sur ce décor de marbre:
Ton visage ahuri saupoudré de sommeil.

O ta grâce m'accable et je tourne de l'œil
Beau navire habillé pour la noce des Iles
Et du soir. Haute vergue! Insulte difficile
O mon continent noir ma robe de grand deuil!

http://www.youtube.com/watch?v=Jncymy6tlocInżel iktar 'l isfel għat-tielet u l-aħħar parti.

LOVE SONG

Translation by Mark Spitzer
To Lucien Sénémaud


SHEPHERD, descend from the sky of your sleeping ewes!
(beautiful Winter, I surrender you to the down of a shepherd)
If your sex is still frosted beneath my breath
dawn undoes it from this fragile dress.

Is it a question of loving at sunrise?
Their songs still sleep in the throats of herdsmen.
Let's open our curtains on this marble decor:
Your dumbstruck face sprinkled with sleep.

Oh your grace overwhelms me, I'm blacking out
beautiful vessel dressed for the wedding of the Isles
and the evening. High yardarm! Hard insult
oh my black continent, my dress of vast grief!

Jean Genet

http://www.youtube.com/watch?v=RJK6B0n_Nxs


Is-Sibt, 28 ta’ Marzu 2009

Tliet Poeżiji ta' Joe Brincat: Dnub tan-nisel, Exiles u Gaia

Dnub tan-nisel

Minkejja d-diversi sforzi
biex naħarbu minnha,
dawn il-memorji kollettivi
jankrawna ma’ dil-blata...
nibqgħu kkakkmati magħha,
nibdew nikkumparawha ma’ barra
u naslu għas-solita konlużżjoni
li m’hawnx isbaħ minnha.

Bħal litanija, l-ommijiet
iġeddu t-tifkiriet t’artna
li ma mmorrux ninsew
minn xiex għaddejna.
Biex nitgħallmu min aħna!
Tagħmel x’tagħmel,
qatt ma teħles
mid-dnub tan-niselExiles

Id-dehra tiegħek ftit il-bogħod
bil-qiegħda fuq il-blat
bil-mużika ta’ żmienna fl-isfond
fuq jukebox, ħaditni lura
ħdejn il-venda tal-linja tal-Belt,
qalbi tferfer, wiċċek jixgħel, samrani,
il-libsa t-twila vjola tal-qoton,
mnejn bdejna, ilu 34 sena.

Gaia


Wara din id-daħqa sterilizzata,
taħt din il-maskra kwalifikata
li permezz tagħha ninnegozjaw
il-bżonnijiet tal-ġisem
li nħema f’ġufek
fi żmien il-qedem,
naħbu n-natura l-baxxa,
nippreżentaw l-imħuħ brillanti tar-razza,
nippużaw għal xulxin
fir-relazzjonijiet diżumani
fuq żewġ saqajn -
skerz tan-Natura -
tant li fis-sapjenza divina tagħna,
fil-ħama ta’ ħsibijietna,
fil-ħażen ta’ qalbna,
ma nirrejaliżżawx
kemm ħassarna dak kollu li ħloqt:
l-art, l-ilma, l-arja.

L-iktar speċi
distruttiva fost l-ispeċi kollha;
l-iktar intelliġenti, l-iktar krudili.

Għalxejn nitolbuk maħfra.
Tant ħriġna l-kruha ta’ rwieħna
li missek tisħet il-mument
li ħloqt l-Art mill-Kaos
biex tipproduċi xi ħaġa moqżieża daqsna.

Nistħu nitolbuk maħfra, omm ħanina.

Fl-aħħar mill-aħħar, nafu l-eżistenza
tagħna lilek, u tlajna, tfal ingrati
li kif tgħallmu jimxu, ħasbu li saru allat
u raw kif jagħmlu biex jiddominaw id-dinja.

Joe Brincat

Il-Ġimgħa, 27 ta’ Marzu 2009

Konstantinos Petrou Kavafis (Constantine P. Cavafy, 1863 - 1933) u Poeżija: Ithacahttp://www.youtube.com/v/ixqmtE1ZcII&amp

Konstantinou P. Kavafis

huwa wieħed mill-iktar poeti moderni importanti u rinomati Griegi. Kien jgħix f'Lixandra u ħadem kemm bħala ġurnalist kif ukoll bħala uffiċjal pubbliku. Fil-poeżiji tiegħu jiddiskuti aspetti differenti tal-Kristjaneżmu, patrijottiżmu u l-omosesswalita'. B'kollox ippubblika 154 poeżija. Dan il-poeta famuż omosesswali huwa maħbub u studjat kemm fl-universitajiet Griegi kif ukoll f'universitajiet mad-dinja kollha. B'kollox nistgħu nagħrfu tliet kategoriji fil-poeżija tiegħu: il-poeżiji storiċi ispirati mill-wirt ħelleniku u biżantin Grieg u miż-żmien li għadda fl-Eġittu (Cavafy kien jaf ħafna storja), il-poeżija senswali fejn imiss temi omosesswali u temi omoerotiċi u l-poeżija filosofika. Hawnhekk qed inxandru l-poeżija famuża tiegħu "Ithaca", moqrija fuq sfond tal-film bijografiku Grieg "Cavafy" kif ukoll minn Sean Connery fuq sfond tal-mużika ta' Vangelis.

http://www.youtube.com/watch?v=1n3n2Ox4Yfk

http://www.youtube.com/watch?v=-r4hTMYPgcI


When you set out for Ithaka
ask that your way be long,
full of adventure, full of instruction.
The Laistrygonians and the Cyclops,
angry Poseidon - do not fear them:
such as these you will never find
as long as your thought is lofty, as long as a rare
emotion touch your spirit and your body.
The Laistrygonians and the Cyclops,
angry Poseidon - you will not meet them
unless you carry them in your soul,
unless your soul raise them up before you.

Ask that your way be long.
At many a Summer dawn to enter
with what gratitude, what joy -
ports seen for the first time;
to stop at Phoenician trading centres,
and to buy good merchandise,
mother of pearl and coral, amber and ebony,
and sensuous perfumes of every kind,
sensuous perfumes as lavishly as you can;
to visit many Egyptian cities,
to gather stores of knowledge from the learned.

Have Ithaka always in your mind.
Your arrival there is what you are destined for.
But don't in the least hurry the journey.
Better it last for years,
so that when you reach the island you are old,
rich with all you have gained on the way,
not expecting Ithaka to give you wealth.
Ithaka gave you a splendid journey.
Without her you would not have set out.
She hasn't anything else to give you.

And if you find her poor, Ithaka hasn't deceived you.
So wise you have become, of such experience,
that already you'll have understood what these Ithakas mean.


Constantine P Cavafy

Il-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2009

Żewġ Poeżiji ta' Joseph Carmel Chetcuti: Identita' (1983) u Bi Tweġiba (1984)
Joseph Carmel Chetcuti
avukat, kittieb u attivist pijunier Malti-Awstraljan


IDENTITA'


malti?
iva.

awstraljan?
aktarx.

etniku?
fi żgur.

kattoliku?
le.

x'affarijiet dawn!

miżżewweġ?
le.

tfal?
anqas.

mgħawweġ?
iva.

issa nifhem kollox...
i...x'se jgħidu n-nies!


9 ta' Ġunju 1983

BI TWEĠIBA

miżżewweġ
eterosesswali
bit-tfal
u xorta nsewh
u xorta miet waħdu.


17 ta' Ġunju 1984

aktar tagħrif fuq www.queermalta.com

Immanuel Mifsud: tagħrif u messaġġ dwar Letteratura Gay
Immanuel Mifsud

"...L-ewwel nett nifirħilkom li waqqaftu dan il-blogg. Hija inizjattiva li hija importanti ħafna mhux biss għall-komunita' gay f'Malta imma wkoll għall-iżvilupp letterarju kollu kemm hu. F'Malta għad m'hawnx letteratura gay, u għalkemm jien għandi numru ta' karattri li huma omosesswali, tiegħi m'hijiex letteratura gay fis-sens ta' kif jinftiehem dan it-terminu barra minn Malta minħabba li jien ma nappartjenix għall-komunita' gay.

Madankollu, bħala kittieb u anki akkademiku li nistudja l-letteratura, nieħu gost b'din l-inizjattiva, bit-tama li anki aħna jkollna letteratura gay u, j'alla 'l quddiem ukoll, kritika letterarja gay (nuqqas ieħor li jispikka ħafna)..."

Immanuel Mifsud twieled fl-1967, f'familja tal-ħaddiema mir-Raħal Ġdid. Huwa beda jikteb il-poeżija meta kellu sittax, fiż-żmien li fih ħadem biex twaqqaf il-grupp letterarju Versarti.

Beda jikteb skripts u jidderieġi drammi esperimentali. Ħadem drammi ta' Chekhov, Dario Fo, Max Frisch, Federico Garcia Lorca, David Mamet u Harold Pinter.

Immanuel Mifsud kiteb numru ta' kotba ta' poeżiji u novelli u diversi xogħlijiet tiegħu nqalbu u ġew ippubblikati f'pajjiżi differenti.

Fl-2002 rebaħ il-Premju Nazzjonali għal-Letteratura bil-ktieb L-Istejjer Strambi ta' Sara Sue Sammut, li ġie nnominat għall-Premio Strega Europa. Fl-2005, il-ktieb tiegħu Kimika qajjem kontroversja minħabba materjal meqjus "maħmuġ", u filwaqt li xi gazzetti ħarġu kritika qawwija fuqu, oħrajn irrifjutaw li jippubblikaw reċensjonijiet dwaru.

KOTBA TA' IMMANUEL MIFSUD BI STEJJER LI FIHOM JISSEMMEW KARATTRI GAY:

Iktar tagħrif fuq www.immanuelmifsud.com

L-Erbgħa, 25 ta’ Marzu 2009

Poeżija ta' Walt Whitman (1819 -1892): We Two Boys

http://www.youtube.com/watch?v=4JNWADyTZDgAĦNA żewġ subien imqabbdin flimkien,
wieħed 'l ieħor qatt ma jħalli,
'Il fuq u 'l isfel mat-triqat għaddejja - Tramuntana u Nofsinhar mixjin,
Nitpaxxew bis-saħħa - niftħu dirgħajna - nagħfsu subgħajna
Armati u bla biżgħa - nieklu, nixorbu, norqdu, ninħabbu
L-ebda liġi inqas minna m'hija tagħna - baħħara, suldati, ħallellin, nheddu,
qammelin, ċkejkna, allarm tal-qassisin - nieħdu n-nifs, nixorbu l-ilma f'tarf xatt il-baħar
niżfnu,
Bliet nagħsru, il-ħeffa inmaqdru u bir-regoli niddieħku, niġru wara d-djgħufija,
sa ma nsibu l-milja tagħna.

Walt Whitman

WE two boys together clinging,
One the other never leaving,
Up and down the roads going—North and South excursions making,
Power enjoying—elbows stretching—fingers clutching,
Arm’d and fearless—eating, drinking, sleeping, loving, 5
No law less than ourselves owning—sailing, soldiering, thieving, threatening,
Misers, menials, priests alarming—air breathing, water drinking, on the turf or the sea-beach dancing,
Cities wrenching, ease scorning, statutes mocking, feebleness chasing,
Fulfilling our foray.

Walt Whitman

It-Tlieta, 24 ta’ Marzu 2009

Karattri Gay fil-Kitbiet ta' Immanuel Mifsud


IR-RADJU (Il-Ktieb tas-Sibt Filgħaxija), bażikament tikkritika t-tendenza li l-omosesswalita' titqies bħala problema u, agħar minn hekk, l-inviżibilita' ta' nies omosesswali tneħħi meta jiddiskutu din "il-problema".


NAWFRAĠJU (Il-Ktieb tas-Sibt Filgħaxija) l-istorja ta' emigrant Malti li jirritorna lejn pajjiżu wara żwieġ fallut u mar-ritorn jitilgħu ħafna memorji, fosthom relazzjoni esperimentali gay fl-adoloxxenza tiegħu.


PRISCILLA (Il-Ktieb tal-Maħbubin Midruba) referenza qasira għal waħda mara li ċċempel fuq ir-radju biex tirrakkonta l-istorja tagħha li kienet toħroġ ma' raġel li mbagħad skopriet li kellu relazzjoni omosesswali.


ID-DNUB LI L-KANDIDAT MA JRIDX IQERR (Il-Ktieb tal-Maħbubin Midruba) kandidat elettorali jaħbi li huwa omosesswali minħabba l-biża' li dan jista' jikkompromettilu l-karriera politika tiegħu.


GŻEJJER (L-Istejjer Strambi ta' Sara Sue Sammut) relazzjoni lesbjana bejn żewġ flatmates.


ŻERAFA (Kimika) relazzjoni ta' mħabba bejn żewġ studenti subien fl-adoloxxenza tagħhom, u raġel miżżewweġ li jkollu x'jaqsam sesswalment ma' rġiel oħrajn (għalkemm jien nagħmel differenza bejn omosesswali u xiħadd li jkollu biss kuntatt sesswali ma' nies l-istess sess).


B (Stejjer li ma Kellhomx Jinkitbu) raġel omosesswali li jiltaqa' online ma' raġel miżżewweġ u jibda jħobbu. L-istorja tirrakkonta l-ewwel laqqħa tagħhom face to face.


EFREM (Stejjer li ma Kellhomx Jinkitbu) iben kompożitur Malti li għandu relazzjoni stabbli ma' mużikologu.


IL-ĦABIBA TIEGĦI PETRINA (Stejjer li ma Kellhomx Jinkitbu) żewġ tfajliet ħbieb antiki jiskopru intimita' ġdida bejniethom.


LEJL MA' AMY WINEHOUSE (Stejjer li ma Kellhomx Jinkitbu) ġuvni imut b'overdose ta' eroina waqt party f'komunita' bisesswali.


Ħajr lil Immanuel Mifsud tal-għajnuna tiegħu

It-Tnejn, 23 ta’ Marzu 2009

Poeżija ta' Sam: Ma naħmlekx...


Ma naħmlekx
Mhux għax tradejtni
Jew għax weġgħajtni
Mhux għax lil qalbi qsamt
U l-ħolm li kelli ċħadt
Mhux għax minni abbużajt
U lanqas lili qatt sawwatt …..

L-unika raġuni li ma naħmlekx
Għax jien bqajt ma nsejtekx
U f’moħħi
U f’qalbi
Baqgħet tkarkar il-memorja
Li ż-żmien b’tant reqqa kkorda…..U lejn kull wiċċ li nħares lejh
Nara għajnejk żoroq u sbieħ
It-tbissima qatt meqjusa
Leħnek għanja melodjuża
Jew it-tkexkixa ta’ bard
Li ma ġismi kienet tiġri
Kull darba li kont tmissni…..

Aktar ma nipprova ninsik
Aktar jien niftakar fik
U aktar nsir ma naħmlekx
Ħabbejtek jien li ma ngħidlekx
L-imħabba għalik kienet tassew
Anke meta t-taħbit ta’ qalbi batta
Ma’ kull darba li ismek tennew…..

Ħabbejtek u għadni nħobbok
Hekk għal dejjem nibqa’ nħobbok
U din l-imħabba kbira għalik
It-tifkira ġġib ħdejn il-likk
Li m’għandi naħmlek xejn
Għalhekk jien ma naħmlekx.

Sam

Il-Ħadd, 22 ta’ Marzu 2009

Kittieba Gay: Il-Poeta Franċiż Arthur Rimbaud (1853 - 1891). Video, Ħajtu u Ir-Rieqed fil-Wied (poeżija)

http://www.youtube.com/watch?v=033nIvfmlS8

Jean Nicolas Arthur Rimbaud (imwieled l-20 t'Ottubru 1854 u miet fl-10 ta' Novembru 1891) kien poeta Franċiż, imwieled f'Charleville. Kien wieħed mill-esponenti tal-moviment dekadenti u l-effett tiegħu fuq il-letteratura, mużika u arti moderna huwa wieħed kbir ħafna. Kiteb l-aqwa xogħlijiet tiegħu meta kien għad lanqas biss kellu għoxrin sena - Victor Hugo dak iż-żmien iddeskrivieh bħala "Shakespeare żgħir" - sa ma iddeċieda li jieqaf jikteb il-letteratura meta kellu 20 sena. Pero' baqa' jikteb l-ittri ħajtu kollha. Rimbaud kien vjaġġatur kbir li żar tliet kontinenti qabel ma miet bil-kanċer fl-eta' zgħira ta' 37 sena.

Poeżija ta' Arthur Rimbaud (Le Dormeur du Val - Ir-Rieqed tal-Wied)

Ir-Rieqed tal-Wied

In-nixxiegħa tgħanni fil-ħofra ħadranija,
u fil-ħaxix taqbad biċċiet tal-fidda f’tiġrija
fejn ix-xemx tiddi mill-muntanja kburija:
Huwa wied ċkejken mgħarraq fid-dija.

Rieqed b’rasu mikxufa u ħalqu miftuħ,
għonqu maħsul minn weraq kaħlani, suldat żagħżugħ,
taħt is-sema, fuq il-ħaxix mitfugħ,
Safrani f’sodda ħadra fejn id-dawl jinżel bħad-dmugħ.

Saqajh imdawwra bil-bnadar sofor, rieqed. B’tbissima,
bħat-tbissima ta’ tifel marradi, qed jieħu nagħsa:
Bennu sew ma’ ġismek għax kiesaħ, agħtih tislima.

L-ebda rwejjaħ ma jċaqilqulu mnifsejh,
rieqed fix-xemx, idejh fuq sidru
fis-sliem. U żewġ toqob ħomor f’ġenbejh.

Le Dormeur du Val


C'est un trou de verdure où chante une rivière
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent; où le soleil de la montagne fière,
Luit; C'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pale dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme:
Nature, berce-le chaudement: il a froid.

Les parfums ne font plus frissonner sa narine;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au coté droit.

The Sleeper of the Valley


It is a green hollow where a stream gurgles,
Crazily catching silver rags of itself on the grasses;
Where the sun shines from the proud mountain:
It is a little valley bubbling over with light.

A young soldier, open-mouthed, bare-headed,
With the nape of his neck bathed in cool blue cresses,
Sleeps; he is stretched out on the grass, under the sky,
Pale on his green bed where the light falls like rain.

His feet in the yellow flags, he lies sleeping. Smiling as
A sick child might smile, he is having a nap:
Cradle him warmly, Nature: he is cold.

No odour makes his nostrils quiver;
He sleeps in the sun, his hand on his breast
At peace. There are two red holes in his right side.

Is-Sibt, 21 ta’ Marzu 2009

Poem by Joseph Carmel Chetcuti

LANCELOT’S LAST STAND

Dedicated to Lance Gowland (04.11.1935-06.10.2008),

driver of the truck at the first Mardi Gras.Lance Gowland


yesterday

green park was our playground

the epicenter of a pick me up

for sex crazed young men after allsorts

and undercover cops looking for rent boys


today

at the entrance to the hospice

in the heart of green park

we stood there facing the wall

three return soldiers

a communist, a lawyer and a rice-queen

back in a theatre of warat a safe distance the sound of police sirens

as sister homocycle mounts sister sadie sadie the rabbi lady

and around the corner

a not so contemplative sister missionary position

distributes foil-wrapped condoms to anyone who meets her glance


all is now left for lancelot

is to wait for the sun to set down on his mardi gras

Joseph Carmel Chetcuti
More information on: www.queermalta.com


Il-Ġimgħa, 20 ta’ Marzu 2009

Poeżija ta' Sam

Grazzi Ħabib…….


Int bqajt ħdejja

U waqaft miegħi
Meta kulħadd telaq,
U malajr insew
Kemm qalu
U nsistew
Li tant kienu ħbieb tiegħi!

Għext ħajti f’nofs foresta
Fost dawk li suppost sħabi,
Li b’attitudni ta’ suppervja
Qabbduni
ferħ ta’ ġenn
Imkeffen f’solitudni,
Beżgħan mid-disprament,
B’kull siġra bla ebda dell ta’ kenn.

B’umiltek xejn moħbija
Li xxaqleb sew miżien
Int salvajtni bl-isperanza
U ħlistni mill-bigotti,
Il-faċċoli u
l-imposturi,
Biex tellajtni f’wiċċ l-ilma
Kalm u r
żin.
B’imġibtek u qalb li tifhem
Bħal xitla int ħadt ħsiebi
Tajtni t-tama għall-ġejjieni
Għax għallimtni nemmen fija nnifsi
Biex inħares lejn il-mera
B’mod li qatt ma ħsibt
Sakemm, fost ħbiebi ġojjel sibt.

Bit-tgħanniqa li int tajtni
Mal-ħajjin irritornajtni
Bla ma sawwatni jew għajjartni
U wisq inqas ikkalpestajtni
Iżda ttrattajtni bħal tifel normali
Għax b’imħabba li ma tafx qies
Aċċettajni hekk kif jien.

Forsi qatt ma tista’ temmen
Jew li tifhem inti sew
X’ifisser dak l’għamilt miegħi
Għax int lura ma ridt xejn.
X’ġiegħlek li tieqaf miegħi
U urejtni triqti ‘l quddiem
Li d-demgħat minn għajnejja ħbew?

B’tjubitek sinċiera
Fejjaqtni daqs l-aqwa tabib
Nissieltli tama ġdida,
Noħlom iva iżda le ngħix f’gidba.
Ta’ dan kollu u ħafna aktar
Inroddlok l-akbar ħajr, u
Minn qiegħ qalbi nirringrazzjak,
Ħabib.


Sam

Il-Ħamis, 19 ta’ Marzu 2009

Żewġ poeżiji ta' Joe Brincat

Jien u nikteb


Jien u nikteb naf li m’hawn ħadd jismagħni

u dak kollu li ngħid itir mar-riħ:

il-poeżija ilha ma tkun arti

li taf tattira l-widna tas-semmiegħ.


Ma nistagħx nitkellem b’vuċi ta’ wieħed

li jista’ jħott il-miti tal-fidili,

għalhekk f’ħajti jkolli nibqa’ nitbiegħed

minn dak li biż-żmien inġemgħa f’qiegħ idi.


Għax naf li ħajjitna ma tfisser xejn

ħlief l-allarm tal-miġja u l-ħin tat-tluq

u dat-taqlib kollu m’għandux għalfejn


jaqtagħlna qalbna - bagħtejna bħal dejjem.

Kieku stajt nagħmel diskors tal-għeluq

kont ngħid li twelidna u mitna bħal bhejjem.


Siġriet
Il-Lhud kienu għadhom fil-kampijiet,

l-irmied fix-xagħar, ir-riħa ta’ l-iġsma fl-arja;

anki biex ibusek, bil-ħarba,

taħlita ta’ mistħija u dieqa,

jiġbed idejh lura minn qaddek,

wara li stennik, siegħa sħiħa,

fix-xita, ħdejn it-Tliet Siġriet.


Fid-dawl dubjuż tal-kamra laterali

żvolġiet is-soltu diskursata

dwar litanija ta’ temi soċjali,


il-preġji u d-difetti ta’ din Malta.


Kont għadni ġej mill-ikla tal-Milied,

skonvolt mill-ħsieb li jista’ jkun li x-xiħ

kien tilef postu u sar rmied

fil-Panteon ta’ ommi – rari ssemmih


ħlief għal xi frażijiet:

‘kien raġel sew’, ‘miskin’,

li jservu ta’ tifkira

ta’ meta ġuvni mill-Imsida ħa tixriba,


għax ħallejtu jistenna għal ħafna ħin

sakemm tfaċċajt, hemm,

taħt it-Tliet Siġriet.

L-Erbgħa, 18 ta’ Marzu 2009

Il-Ġganti (b'dedika lil Patrick Attard)

Il-ġganti ma jgħixux biss fl-imgħoddi
tal-leġġendi antiki tagħna
fost torrijiet u iġbla ħarxa.

Il-ġganti għadhom magħna.

Iva, għadhom magħna,
jissieltu bil-qalb kbira tagħhom,
kontra l-isqra suwed joħduha,
għall-ħelsien tal-imgħaffġin kollha,

Fuq ix-xtut imbewwsa mir-riħ u mill-mewġ għatxan,
jiġru fl-arja kaħlanija
sa ma jsibu d-destin erojku tagħhom.

Dan huwa Patrick, wieħed mill-ġganti tal-ħelsien,
kbir mhux fil-ħoss iżda fl-istatura tal-ġustizzja tiegħu,
Iben id-Dawl,
vers minqux fuq il-ġebel jaħraq tal-qlubija,
tajra ħielsa fis-sema mikxuf tar-rebbiegħa,
fjamma tiddi fid-dlam tal-lejl bla rima,
fit-tfittxija u d-difiża tal-verita' mgħottija.

Fih rajt is-saħħa tal-vjaġġatur
li fil-ħolma tiegħu għaraf x'hemm in-naħa l-oħra tax-xefaq,
dinja mhux imsaħħra,
imma mibnija bil-qawwa ta' drigħ in-nies kollu li jaħdmu
biex jaqilgħu il-ħobża tagħhom ta' kuljum
u mwieżna bil-ħlewwa u bl-imħabba tal-għajn ħanina.

Soċjeta' li tħobb, li tibni, li tilqa', li tgħannaq u tħaddan....

Insellimlek, ja eroj ġdid Malti
u noffrilek
l-isbaħ ward u rand f'dal-versi.

Steve

It-Tlieta, 17 ta’ Marzu 2009

Omaġġ lil Oscar Wilde

http://www.youtube.com/watch?v=vUovP2c2wKA

"...Hemm biss żewġ traġedji fil-ħajja: waħda li tikseb dak li tixtieq qalbek, u l-oħra li ma jirnexxilekx..."

- Oscar Wilde (1854 - 1900)

Poeżija tal-Poetessa Griega Sappho (ċ. 630 sa 570 Q.K.)

Ma smajtx lanqas kelma waħda mingħandha

Tassew nixtieq li kont mejta

Meta ħallietni, bkiet


Bil-bosta, qaltli: “Din il-firda

trid tiflaħ għaliha, Sappho, se jkolli nitlaq kontra qalbi.”


Għedtilha, “Mur u kun ferħana

Iżda ftakar (int taf tajjeb)

Lil min se tħalli mjassra bl-imħabba.


Jekk tinsini, ftakar

Fir-rigali tagħna lil Afrodite

U l-ġmiel kollu li qsamna flimkien


Dawk il-kuruni ta’ ward vjola f’xagħrna,

Blanzuni tal-ward bizzilla, ġilji u ħubbejża

imdawwrin ma’ għonqok żagħżugħ.


Il-mirra mferra fuq rasek

U fuq twapet rotob, tfajliet

B’dak kollu li tixtieq qalbhom


Waqt li l-ebda leħen ma kanta

Korijiet mingħajr leħinna,

l-ebda fjura tal-masġar ma fetħet mingħajr għanja.

It-Tnejn, 16 ta’ Marzu 2009

Żewġ poeżiji ta' Sam

MISSNI

Missni b'ponot subgħajk
Mellisni bil-pali ta' idejk
Iva, hekk,
Missni, mellisni .....

Bħal mitluf li jofroq baħar deżert
B'għatx kbir fuqu li jibla' oċean
B'ġismu mifluġ minn qillet ix-xemx
Bla dar fissa, jfittex il-kenn
Hekk għext ħajti, bla bidu, bla tmiem
Sakemm sibtek biex f'dirgħajk sodi nistkenn.

Missni b'ponot subgħajk
Mellisni bil-pali ta' idejk
Iva, hekk,
Missni, mellisni .....

Ġildi xrafet għal ħarset in-nies
Ġismi sar vjola u mbenġel b'daqqiet
Mingħand dawk li qalu li jħobbuni qattigħ
Sakemm għidtilhom li mħabbti jien sibt
U dlonk bdew jgħajjruni li miniex normali
Sempliċiment għax ħabbejt tifel tampari.

Missni b'ponot subgħajk
Mellisni bil-pali ta' idejk
Iva, hekk,
Missni, mellisni .....

Dħalt fi knisja biex nersaq għall-qrar
Mimli tama li se nsib is-serħan
Il-qassis tmasħan u mtela' bir-rabja
Għax għidtlu li jien ġuvni nħobb u mhux tfajla
Fuq tagħlim Kristu jien bdejt inmerih
Għax jien ċert li fih biss insib il-mistrieħ.

Missni b'ponot subgħajk
Mellisni bil-pali ta' idejk
Iva, hekk,
Missni, mellisni ......

Il-politiċi li jinsewk għal tant snin
Għall-vot tiegħek dawn jiġuk wara l-bieb
U jgħidulek li bi dritt, mhux b'xi pjaċir
Jiddefenduk u jagħtuk id-drittijiet
Il-poter jiksbu, bil-partit joħroġ rebbieħ
U malajr kliemhom jerġa' jtir kollu mar-riħ.

Missni b'ponot subgħajk
Mellisni bil-pali ta' idejk
Iva, hekk,
Missni, mellisni.

Neħħili l-maskra li lbist għal wiċċ in-nies
Naddafli moħħi mill-għanqbut taż-żminijiet
Aħsilli għajnejja miż-żlieġa tad-dlamijiet
Iftaħli mnifsejja biex inxomm ward ir-rebbiegħa
Mellisli xufftejja bil-passjoni ta' ruħek nadifa
Ħolli lsieni ħalli ntiegħem imħabbtek sinċiera.

Missni b'ponot subgħajk
Mellisni bil-pali ta' idejk
Iva, hekk,
Missni, mellisni .....

Sam

QATT (B'dedika lil m.)

Qatt kont maħbub?
Imma tassew maħbub?

B'imħabba li ssibha biss f'xi ħrafa
u l-gidba tkun biss dagħwa,
b'temp dejjem ikun bnazzi
bħal triq lixxa bla tumbati?
Fejn is-sinċerità tkun l-ordni tal-ġurnata
u li tħares lejn wiċċ ieħor tkun ġennata.
F'baħar kalm u bla imbatt
bi tbissima li ma tmut qatt
Għax l-argument miġġieled l-aktar
min se juri mħabba akbar

...... Jien lanqas

Qatt ħlomt il-ħolma?
Il-ħolma li tibqa' dik li hi?

Ta' dar komda f'tarf l-irdumijiet
għassa dejjiema tal-baħar u l-ilmijiet
Imgeżwrin fuq sufan żewġt'iqlub tewmin
imħabbithom bħal tarka għax-xhur xitwin.
B'ħarsithom mitfugħa lejn l-orizzont
taż-żernieq ta' storja ta' mħabba bla kont
M'hemmx aktar barrieri ta' mistħija
għax kull parti ta' ġisimhom ġiet miflija
Lejl mimli azzjoni ġie mwiegħed
sakemm it-tnejn isiru ġisem wieħed

...... Jien ukoll

Qatt kont sinċier?
U ma gdibtx miegħek innifsek?

Tammetti li hekk kif tilmaħ l-ombra tiegħu
titlob lil xi alla li tħokk miegħu?
Tħoss il-preżenza tiegħu qed iġġennek
Hekk kif dan bil-mod jersaq ma' ġenbek
Min jaf kemm ħin qattajt hemm tistennih
Tittama f'xi miraklu li jinduna bik
U kif idur, ħarstu li ddewweb jitfa' lejk
Tistenna s-sinjal li ma jħallikx bejn ħaltejn.
Għax l-unika ħolma u xewqa tiegħek
Li jqatta' ħinu u mħabbtu kollha miegħek

...... Lanqas jien

Qatt fittixt?
Fittixt f'kull rokna m'erbat irjieħ?

Biex issib l-imħabba li tagħmlek bniedem sħiħ
L-imħabba li ssaħħnek u twieżnek f'kull ħin
Anke jekk ħajtek u li tkun bnejt tagħmlu dħin?
Għax x'jiswa l-karriera u l-flus li tkun ġemmajt
Jekk tisfa' b'xejn, waħdek, għax bqajt l-art?
X'hemm isbaħ, imqar jekk għal ftit
Tkun aċċettat u apprezzat ta' dak li int?
Anke jekk flok saqqu komdu u rikk
tispiċċa titmiegħek tnaddaf wiċċ konkrit.
Dejjem aħjar minn sodda għal tnejn,
mifruxa għal xejn

...... Anke jien

Jgħidu li qatt
m'għandek titlef okkażjoni li tiġik
Kultant ikollok tikkuntenta b'dak li ssib
Għax xi darba għad tkun kuntent li hekk għamilt!

Sam