Il-Ġimgħa, 13 ta’ Marzu 2009

Sejħa għal xogħlijiet ta' letteratura LGBT għall-blog

Il-Letteratura gay hija muftieħ li jgħinna nifhmu aħjar ir-realta'. Jgħinna nifhmu tassew min aħna - l-ewwel bħala bnedmin li naqsmu l-ħajja u d-dinja tagħna flimkien, imbagħad il-ġrajjiet u r-relazzjonijiet tagħna - kemm jekk ma' nies tal-istess sess kif ukoll jekk ma' nies ta' sess differenti.

Għalhekk qed nagħmlu sejħa sabiex kulmin għandu xogħlijiet (preferibilment bil-Malti pero b'ilsna oħra wkoll jiġu aċċettati) b'tematika LGBT jikkuntattjana fuq letteraturagay@gmail.com. Wieħed jista' jibgħatilna wkoll ix-xogħlijiet tiegħu fuq dan l-istess indirizz u b'hekk ikollu l-opportunita' li jippubblika l-kitbiet tiegħu online.

Grazzi mill-Qalb!
Tim ta' Letteratura Gay

No comments:

Post a Comment