It-Tlieta, 24 ta’ Marzu 2009

Karattri Gay fil-Kitbiet ta' Immanuel Mifsud


IR-RADJU (Il-Ktieb tas-Sibt Filgħaxija), bażikament tikkritika t-tendenza li l-omosesswalita' titqies bħala problema u, agħar minn hekk, l-inviżibilita' ta' nies omosesswali tneħħi meta jiddiskutu din "il-problema".


NAWFRAĠJU (Il-Ktieb tas-Sibt Filgħaxija) l-istorja ta' emigrant Malti li jirritorna lejn pajjiżu wara żwieġ fallut u mar-ritorn jitilgħu ħafna memorji, fosthom relazzjoni esperimentali gay fl-adoloxxenza tiegħu.


PRISCILLA (Il-Ktieb tal-Maħbubin Midruba) referenza qasira għal waħda mara li ċċempel fuq ir-radju biex tirrakkonta l-istorja tagħha li kienet toħroġ ma' raġel li mbagħad skopriet li kellu relazzjoni omosesswali.


ID-DNUB LI L-KANDIDAT MA JRIDX IQERR (Il-Ktieb tal-Maħbubin Midruba) kandidat elettorali jaħbi li huwa omosesswali minħabba l-biża' li dan jista' jikkompromettilu l-karriera politika tiegħu.


GŻEJJER (L-Istejjer Strambi ta' Sara Sue Sammut) relazzjoni lesbjana bejn żewġ flatmates.


ŻERAFA (Kimika) relazzjoni ta' mħabba bejn żewġ studenti subien fl-adoloxxenza tagħhom, u raġel miżżewweġ li jkollu x'jaqsam sesswalment ma' rġiel oħrajn (għalkemm jien nagħmel differenza bejn omosesswali u xiħadd li jkollu biss kuntatt sesswali ma' nies l-istess sess).


B (Stejjer li ma Kellhomx Jinkitbu) raġel omosesswali li jiltaqa' online ma' raġel miżżewweġ u jibda jħobbu. L-istorja tirrakkonta l-ewwel laqqħa tagħhom face to face.


EFREM (Stejjer li ma Kellhomx Jinkitbu) iben kompożitur Malti li għandu relazzjoni stabbli ma' mużikologu.


IL-ĦABIBA TIEGĦI PETRINA (Stejjer li ma Kellhomx Jinkitbu) żewġ tfajliet ħbieb antiki jiskopru intimita' ġdida bejniethom.


LEJL MA' AMY WINEHOUSE (Stejjer li ma Kellhomx Jinkitbu) ġuvni imut b'overdose ta' eroina waqt party f'komunita' bisesswali.


Ħajr lil Immanuel Mifsud tal-għajnuna tiegħu

No comments:

Post a Comment